Класификация
 

Значително развитие на цифровите промишлени плетачни машини в текстилната и шивашката промишленост през 2024 г.

Date:2024-05-17

Дигитализацията трябва да се разглежда като продължаващо пътуване, а не като крайна дестинация. С непрекъснатото развитие на технологиите, потенциала и очакванията, нашите изисквания за цифрово производство също непрекъснато се увеличават.

Дигиталната перспектива за 2024 г. изглежда оптимистична и дискусиите по тази тема бяха оживени на важни индустриални събития като Techtextil/Techprocess, проведено от 23 до 26 април и Heimtextil, проведено от 9 до 12 януари 2024 г. На откриващата пресконференция на Приложението Heimtextil беше представено като инструмент за проектиране с изкуствен интелект (AI) за пазара на домакински текстил.

Дигитализацията също е един от акцентите на изложението Techtextil/Techprocess. На пресконференцията на изложението за технологичен текстил и машини, представител каза: „Дигитализацията значително насърчи развитието на текстилната индустрия. Не само може да подобри ефективността на процедурите за производство и обработка, но интелигентните продукти могат също да създадат нова добавена стойност ."

На пресконференцията Елгар Щрауб, генерален мениджър на VDMA Textile Care, Fabric and Leather Technology, също обясни: „Непрекъснато променящите се потребителски и законодателни изисквания, както и недостигът на работна ръка и по-трудните търговски условия, причинени от геополитически промени, продължават да носят нови предизвикателства пред производителите на облекло и индустриалните преработватели на текстил."

Има тясна връзка между Cixingпромишлена плетачна машинаи цифровото развитие на текстилната и шивашката промишленост. Машините, системите и производителите на процеси за обработка на текстилни материали предоставят необходимите решения. Чрез дигитализиране и автоматизиране, за да подобрим гъвкавостта, устойчивостта, качеството и продуктовия потенциал, ние помагаме на клиентите в производството, като същевременно гарантираме насърчаването на иновациите. Индустриалната машина за плетене на Cixing използва цифрова технология в технологията, която не само подобрява ефективността на тъкане и точността на плоската плетачна машина, но също така отговаря на разнообразните и персонализирани нужди на текстилната и шивашката промишленост.

СиксингИндустриална плетачна машинастимулира дигитализацията на веригата за доставки в текстилната и шивашката промишленост. Чрез изграждането на платформа за цифрова верига за доставки е постигнато дигитално сътрудничество и управление на доставчици, фабрики, логистика и други връзки. Това не само подобрява ефективността и скоростта на реакция на цялата верига за доставки, но също така намалява инвентара и оперативните разходи.

През 2024 г. дигитализацията ще продължи да бъде ключова област за иновации и инвестиции в цялата верига на стойността на текстила и облеклото, особено като се имат предвид предизвикателствата пред бъдещето – продължителна финансова криза, нужди от устойчиво развитие и постоянно променящ се геополитически пейзаж. Cixing ще има значително развитие в цифровизациятапромишлени плетачни машинив текстилната и шивашката промишленост.